Tijdens de Nationale Archeologiedagen (16 – 18 juni 2023) is op de locatie van de vrijwilligersorganisatie BATO (Beoefenaren Archeologie Tiel en Omstreken) aan de Buitenbulkweg 12 in Tiel een open dag gehouden op vrijdag 16 juni. Toine Bäcker (BATO) introduceerde twee archeologen van de ODR (Omgevingsdienst Rivierenland), Elisa van Veldhuizen en Huib Jan van Oord. Zij gaven een presentatie met de titel: Archeologie; hoe zit dat nou? en vertelden wat er wel en niet door archeologen wordt gedaan.

Opgraven van dino skeletten is geen werk voor archeologen, maar valt onder de paleonthologie. Skeletten van mensen en dieren kunnen via DNA onderzoek belangrijke archeologische informatie opleveren over leeftijd, doodsoorzaak, ziekten en dieet. Gebouwd erfgoed valt niet onder de archeologie, maar een beerput of afvalkuil weer wel.

Archeologen onderzoeken overblijfselen die door toedoen van mensen in de bodem zijn terechtgekomen. Bijvoorbeeld het hout van boten en huizen, munten, aardewerk, glas en metaal. Belangrijk zijn ook verkleuringen in de bodem op plekken waar ooit palen van aanlegsteigers of huizen hebben gestaan.
Voordat er door de overheid een bouwvergunning wordt verleend, bestuderen archeologen van ODR landkaarten en publicaties en beslissen of op die plaats een archeologisch vooronderzoek nodig is.

Tegenwoordig is het mogelijk om bodemradar en electrische onderzoeksmethoden te gebruiken. Huib Jan en Elisa legden uit hoe grondboringen, proefsleuven en grote opgravingen worden uitgevoerd. BATO leden hebben hier veel ervaring mee opgedaan, o.a. in Passewaay, Medel en op het Bleekveld in Tiel.

Het opgegraven materiaal wordt gesorteerd en indien nodig gerestaureerd. De BATO liet in haar vitrines zien hoe er uit scherven weer voorwerpen worden gemaakt die in een museum kunnen worden tentoongesteld. Tot slot werd het BATO magazijn bezocht, waar tientallen dozen op stellingen staan te wachten tot de inhoud wordt gesorteerd en geregistreerd in een digitale database. Het beschrijven van alle vondsten en maken van een eindrapport neemt jaren in beslag.

Op de open archeologiedag waren BATO leden en enkele belangstellenden aanwezig. Tiel werd vereerd met de aanwezigheid van de Directrice van de stichting Nationale Archeologiedagen, die voor kwam rijden in een auto die was opgevrolijkt met de logo’s van de sponsors.

Bedankt, Elisa en Huib Jan, voor jullie sprankelende presentatie!

Verslag in De Tielenaar

Een ander verslag van de Nationale Archeologiedagen met onder meer aandacht voor de activiteiten bij de archeologiehotspot in het Tielse museum op zaterdag 17 juni staat in het digitale nieuwsblad De Tielenaar
Naar het verslag