Binnen BATO hebben in de afgelopen jaren enkele tientallen leden een interne opleiding gehad in een door hen gekozen specialisme. Een enkel lid heeft het zelfs tot volleerd archeoloog weten te brengen.

Specialismen

Herstel van aardewerk

We werken zorgvuldig aan het herstellen van gebroken aardewerkfragmenten, zoals het samenvoegen en verlijmen van scherven, om het oorspronkelijke voorwerp nauwkeurig te reconstrueren. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de vorm, functie en geschiedenis van het object.

Determinatie aardewerk


Ons team bestudeert en classificeert aardewerk op basis van verschillende eigenschappen, zoals vorm, materiaal, decoratie en productietechnieken. Dit stelt ons in staat om de herkomst, datering en functie van het aardewerk nauwkeurig te bepalen.

Conservering en determinatie van metaal

We houden ons bezig met het reinigen, stabiliseren en beschermen van metalen objecten en vondsten tegen verdere corrosie. Verder identificeren we het type metaal, de herkomst, functie en datering van het object.

Behoud van hout en leer

Onze specialisten passen methoden toe om organische materialen zoals hout en leer te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. Dit omvat reiniging, behandeling tegen schimmel en insecten, en het stabiliseren van objecten om verval te voorkomen.

Reconstructie modelleren

We creëren gedetailleerde schaalmodellen van historische gebouwen, voertuigen of instrumenten. Deze modellen helpen om de context en het uiterlijk van deze objecten beter te begrijpen.

Registratie van metaalvondsten in PAN

We documenteren en registreren metaalvondsten in de Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) database. Dit zorgt voor een systematische en centrale registratie van archeologische objecten en bevordert het delen van informatie met andere onderzoekers en geïnteresseerden.

Publicatie van resultaten

Onze onderzoeksresultaten, vondsten en interpretaties worden gedeeld met de academische gemeenschap, andere archeologen en het geïnteresseerde publiek door middel van artikelen, boeken, presentaties en andere media.

Inrichting van tentoonstellingen

We ontwerpen en realiseren tentoonstellingen waarin archeologische vondsten en onderzoeksresultaten op een visueel aantrekkelijke en educatieve manier worden gepresenteerd aan het publiek. Dit doen we bijvoorbeeld voor musea en archeologiedagen.