Het is mogelijk om vondsten en andere materialen die eigendom van BATO (i.c. Vereniging Oudheidkamer Tiel) zijn in bruikleen te vragen.
Hiertoe dient een verzoek te worden ingediend bij de Oudheidkamer Tiel op basis van een bruikleenovereenkomst (zie link onderaan deze pagina).

Het verzoek (met de in de bruikleenovereenkomst aangegeven gegevens) dient te worden toegestuurd naar het e-mailadres van BATO.

Vervolgens zal door BATO een bruikleenovereenkomst worden opgesteld ter ondertekening en zullen nadere afspraken worden gemaakt conform de bruikleenovereenkomst.