Via de gemeente Tiel werden wij op de hoogte gebracht van een Facebookpagina over de opgravingen, die wordt bijgehouden door een van de archeologen. U vindt deze hier.
De archeologische werkzaamheden zijn in 2018 afgerond.
Het wetenschappelijke eindverslag, gepubliceerd door de Vrije Universiteit verscheen in november 2020 en bestaat uit drie delen met samen meer dan 1000 bladzijden, die via de volgende links kunnen worden gedownload: deel 1, deel 2, deel 3.

Industrieterrein Medel 2, oostelijk van Tiel

Artikel op webpagina archeologie.nl (30-03-2017)

Een verslag van de spectacutaire vondsten bij de opgravingen op “Medel 2” was gepubliceerd op de website https://www.archeologie.nl, maar is niet meer beschikbaar.

December 2016

In november zijn de onderzoeken begonnen. BATO-medewerkers, naar hun mening gevraagd, verklaarden het werk geweldig te vinden. Hier hadden ze jaren eerdermee mogen beginnen.
Op negen vindplaatsen is men gaan graven. Diverse leden van BATO, waaronder verschillende die speciaal in verband hiermee lid zijn geworden van BATO en van de Oudheidkamer Tiel behoren tot deze archeologen.
De opgravingen resulteerden in vondsten uit de Bronstijd en de IJzertijd. Verscheidene onderzoekslocaties zijn inmiddels weer afgedekt.
Inmiddels is het terrein rond De Hoge Hof tot archeologisch monument verklaard. De Middeleeuwse resten zullen worden geconserveerd en hier zullen nu geen opgravingen meer plaatsvinden.

Mei 2016

Op industrieterrein Medel 2 heeft kort geleden een (verkennend) archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden en daarbij zijn zeer rijke “vindplaatsen” aangetroffen. Er wordt een groot archeologisch onderzoek aanbesteed aan professionele archeologen. Als ondersteuning daarvoor zijn de historische verenigingen in de omgeving onlangs uitgenodigd deel te nemen.

Een van die verenigingen is de Oudheidkamer Tiel en binnen onze archeologische werkgroep BATO is enthousiast gereageerd. De omvang van het project is evenwel van dien aard, dat naast de BATO-leden nog meer mensen worden gezocht.