Op dinsdag 25 april werd een archeohotspot geopend naast het Flipje- en Streekmuseum Tiel.
Een archeohotspot is een ruimte waar archeologische werkgroepen, meestal amateurarcheologen, kunnen werken. Dat is namelijk een groot deel van het archeologische werk. Opgraven is alleen het begin. Daarna moeten vondsten worden gewassen, gesorteerd en beschreven. Pas na dat alles is duidelijk wat er in een opgravingsgebied is gebeurd. Maar een archeologische hotspot is meer, want al dat werk op zich kan ook elders gebeuren. Zo heeft de Tielse BATO, de werkgroep van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken, een eigen werkruimte op de Buitenbulkweg 12.
Het is de bedoeling dat hotspots regelmatig voor publiek toegankelijk zijn

Natuurlijk was BATO bij de inrichting van de nieuwe archeologiehotspot nauw betrokken.

Zie ook het verslag van de opening in het digitale nieuwsblad De Tielenaar.

 

foto overgenomen uit ‘De Tielenaar’