Naast studie, onderzoek (waaronder assisteren bij opgravingen) en conserveren heeft BATO ook maatschappelijke taken zoals voorlichting geven en het begeleiden, kritisch volgen en adviseren van lokale en provinciale overheden.

In Tiel ondersteunen we de gemeente met het onderhouden van een Cultuur Historische Waarden Kaart (onderdeel archeologie).
In Tiel volgen we kritisch alle (nieuwbouw)plannen en reageren indien ons ondergrondse erfgoed aangetast dreigt te worden.
Indien hierom verzocht wordt zijn we ook bereid om Tielse scholieren tekst en uitleg te geven over de historie die zich onder hun voeten bevindt. Als een van de grootste wapenfeiten van BATO mag geteld worden het vinden en opgraven van wat nu bekend is als Tiel-Passewaaij.

BATO heeft het voortouw genomen met de opgraving van de eerste nederzetting: Passewaaij Oude Tielseweg. Door er bij de overheden op aan te dringen dat er ook een grafveld van betekenis lag wat onderzoek behoefde, heeft dit er uiteindelijk in geresulteerd dat de VU er van 1995 tot 2004 aan gewerkt heeft.